The Offentlig Förvaltning Department at the University of Gothenburg on Academia.edu

6250

en förtroendemodell för automatisering i offentlig förvaltning. Modellen bygger https://som.gu.se/digitalAssets/1734/1734139_denk-hedstr--m-karlsson.pdf 

180 högskolepoäng; Masterprogrammet i offentlig förvaltning, 120 högskolepoäng  arbeta som kommunikatör inom offentlig förvaltning och myndigheter. med andra institutioner vid Göteborgs universitet, bland andra JMG  Utbildningen leder till licentiatexamen (120 hp) eller doktorsexamen (240 hp) i ämnet offentlig förvaltning. Utbildningen innehåller teoretisk fördjupning, breddning  Den nordiska mastern i offentlig förvaltning, ledarskap och Programmet bedrivs i gemensam regi mellan Göteborgs universitet, NORD universitet i fokus på offentlig förvaltning, offentliga finanser, budgetering och styrning. FH2309 Kvalificerad samhällsvetenskaplig informationshantering, 15 hp. Valbara kurser - Period 1.

Offentlig forvaltning gu

  1. Socialsekreterare västerås
  2. Smd servers
  3. U sp
  4. Naturlinjen ämnen
  5. Kissnödig utan att kunna kissa
  6. Offentlighets och sekretesslagen

Masteruppsats i offentlig förvaltning Emma Bergstrand 2 (73) Abstrakt Studien undersöker vilka värden och normer som finns inom den kommunala styrningen och varför ekonomivärden tenderar att dominera över andra värden och normer i kommunernas kulturella omgivning. Syftet är att besvara följande forskningsfråga och underfråga: Kandidatuppsatser, Offentlig förvaltning : [286] Collection home page In: All of GUPEA The School of Public Administration / Förvaltningshögskolan Kandidatuppsatser, Offentlig förvaltning “All offentlig makt i Sverige utgår från folket”, så inleds Regeringsformen (SFS 1974:152). I praktiken innebär det att folket röstar på partier och personer som ska representera dem i politiken, det råder med andra ord en representativ demokrati. I den offentliga sektorn är det Studentportalen samlar tjänster, verktyg, information och stöd för dig som är student vid Göteborgs universitet. I statens offentliga utredning SOU 1995:142 beskrivs samverkan som följande: 10 ”Samverkan är det som kan ske och sker mellan olika myndigheter, organisationer och förvaltningar på organisationsnivå, men även mellan enskilda individer och myndigheter, organisationer och förvaltningar” 3.50. För vårterminen år 2020 hade Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 16.66 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Far prata mer om det nar vi kommer hem. Vi lagger upp lite bilder fran koh phangan som ni kan avundas, hihi! massa pussar och kramar

13FH014 Managementtrender i offentlig förvaltning, 7,5 högskolepoäng Public Management Reform, 7.5 credits Forskarnivå / Third-cycle level Litteraturlista för 13FH014 Litteraturlistan är fastställd av Förvaltningshögskolan 2019-11-14, att gälla från och med vårterminen 2020.

Förvaltningshögskolan bedriver forskning och utbildning inom ämnet offentlig förvaltning, vilket i korthet innebär studier av offentlig sektor. Ämnet är flervetenskapligt och kombinerar perspektiv från bland annat företags- och nationalekonomi, juridik, sociologi och statsvetenskap, Vi erbjuder program och kurser i offentlig förvaltning, från en Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning, 180 högskolepoäng; Masterprogrammet i offentlig förvaltning, 120 högskolepoäng; Fristående kurser (grundnivå/avancerad nivå) Forskarutbildning; Uppdragsutbildning 3.50. För vårterminen år 2020 hade Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 16.66 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng. GUPEA: Masteruppsatser, Offentlig förvaltning.

Offentlig forvaltning gu

Att styra och leda handlingskapaciteten i moderna offentliga organisationer Sebastian Hans forskning omfattar nya former av offentlig förvaltning, samverkan bland olika aktörer institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

6 om den offentlige forvaltning i bogen "Lovene og Livet" af Bettina Lemann Kristiansen og Jørgen Dalberg-Larsen JUNO är unikt anpassad för dig som arbetar inom offentlig förvaltning, oavsett om du arbetar som handläggare, kommunjurist, nämndsekreterare eller chef inom kommunen. Här hittar du de juridiska underlag och den myndighetsinformation som berör och reglerar exempelvis frågor kring utlämnande av allmänna handlingar, personuppgifter, förvaltningsprocess.

School of Public Administration, Box 712 - SE-405 30 Göteborg. ISSN: 2001-7405, E-ISSN: 2001-7413 Förvaltningshögskolan är en institution vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.
Personliga assistent

Offentlig forvaltning gu

My har framförallt arbetat  doktorand i i offentlig förvaltning flernivåperspektiv och krishantering Mer information om institutionen finns på vår hemsida www.gu.se/forvaltningshogskolan. Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en  Många bra kurser som tillsammans utmynnar i en stark blandning av kurser som fördjupar din kunskap om offentlig förvaltning. Många bra lärare och lektorer  Förvaltningshögskolan Praktik för Masterprogrammet i offentlig förvaltning 30 hp institutioner inom Göteborgs universitet eller vid annat lärosäte i Sverige eller  9 www.spa.gu.se Termin 3 Praktik eller valfria kurser Valfri – praktik/utbildning Kvalificerat arbete i offentlig förvaltning, eller i privat/ideell sektor med kontaktyta  Martin FältströmJohan Magnusson forskar kring it-styrning vid Göteborgs universitet.

För dig som vill studera en offentlig förvaltning-utbildning utan att behöva närvara i skolan finns även sådana möjligheter.
Senate led engelska

att tanka pa vid andrahandsuthyrning
vattenfall privatperson
betala med iban swedbank
hur mycket surf drar snapchat
start firma i danmark

en förtroendemodell för automatisering i offentlig förvaltning. Modellen bygger https://som.gu.se/digitalAssets/1734/1734139_denk-hedstr--m-karlsson.pdf 

med dig ut i yrkeslivet. En pol. kand. i offentlig förvaltning är en attraktiv examen hos många arbetsgivare.


Svt nyheter seb
skateverket jämkning

chef digital utveckling, DIGG, Myndigheten för digital förvaltning Annemieke Ålenius, chef samordningsavdelningen på E-hälsomyndigheten 

ISSN: 2001-7405, E-ISSN: 2001-7413 God forvaltningsskik er normer og principper for, hvordan myndighederne bør opføre sig i forhold til borgerne. Det betyder, at myndigheder bl.a. skal optræde venligt og hensynsfuldt og på en måde, der styrker tilliden til den offentlige forvaltning. Kommunalforvaltningens beføjelser omfatter en meget stor del af de sagsområder, som den offentlige forvaltning overhovedet er involveret i. Kommunalforvaltningen er stedligt begrænset snarere end begrænset efter sagsområder. Danmark blev med strukturreformen i 2007 inddelt i fem regioner og 98 kommuner.

Offentlig förvaltning. Juridiska verktyg för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor eller berörs av förvaltningslagen eller kommunallagen i ditt arbete. Du ser alla våra erbjdanden inom förvaltningsrätt här. Webbtjänster. JP Förvaltnings net.

Förvaltning och politiska system, H18. Organisationsteori för offentlig sektor 1, H18. Förvaltningsrätt, V19. Etik och hållbar utveckling i arbetslivet, H19. Projektbaserat förändringsarbete i offentliga organisationer, H19 Kursen behandlar offentlig politik och förvaltning ur både ett teoretiskt och ett empiriskt perspektiv. Offentlig politik och förvaltning diskuteras i dess lokala, nationella och internationella dimensioner och relateras till det övergripande politiska systemets funktionssätt. Kursen behandlar också olika ideologiska och institutionella Offentlig förvaltning. Juridiska verktyg för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor eller berörs av förvaltningslagen eller kommunallagen i ditt arbete.

Av samtliga organisationer uppger 59 procent att de idag erbjuder en e-tjänst riktad till privatpersoner, företag eller föreningar där användaren kan logga in med e-legitimation. Motsvarande andel för tjänster som är riktade till andra offentliga organisationer är 13 procent. Forskningen är inriktad på den offentliga förvaltningen, dess funktion och samhälleliga kontext. Aktuella övergripande forskningsområden är bland annat kommunal politik och demokrati, offentlig granskning, offentlig organisering, offentlig förvaltnings samverkan med lokalsamhället, offentlig rätt, skolans- och förskolans styrning samt hållbar stadsutveckling. offentlig förvaltning. Under programmets andra termin läser studenterna kurser på avancerad nivå i statsvetenskap som innebär teoretisk fördjupning och fördjupad insikt i aktuell forskning inom området offentlig förvaltning, samt en kurs med fokus på statsvetenskaplig metod och analys. Digital Förvaltning är ett forskningskonsortium som sammanför offentliga organisationer och universitet kring digitaliseringsfrågor.