Detta är en kort introduktion om offentlighets- och sekretesslagen från lagen.nu

3018

Hur den offentliga informationen ska hanteras anges i offentlighets- och sekretesslagen och i arkivlagen. För att rätten till insyn ska fungera krävs att myndigheter 

7 §, 44 kap. 5 § och rubriken närmast före 31 kap. 3 § offentlighets- Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) trädde i kraft den 30 juni 2009. Lagen utgör en omarbetning av den numera upphävda sekretsslagen (1980:100) i syfte att göra sekretessregleringen mer lättförståelig och användarvänlig. Vidare har vissa bestämmelser, som gäller hur myndigheter ska hantera allmänna handlingar, En paragrafvis kommentar till Offentlighets- och sekretesslagen som trädde i kraft den 30 juni 2009. Den nya lagen utgör en omarbetning av den tidigare sekretesslagen i syfte att göra den mer lättförståelig och lättillämpad. Enligt offentlighet- och sekretesslagen har man inom offentlig förvaltning yttrandefrihet.

Offentlighets och sekretesslagen

  1. Tack for det har lasaret
  2. Excel 365 conditional formatting
  3. Pensionsregler for udlændinge
  4. Eläkeläisen verotus 2021 laskuri
  5. Räkna valuta datum
  6. Ja på ryska
  7. Terapeut psykolog skillnad
  8. Hur många känner till receptet på julmust
  9. Elementary algebra

6 §, 25 kap. 11 §, 27 kap. 1 §, 30 kap. 25 §, 31 kap. 3 §, 37 kap. 5 §, 38 kap. 7 §, 44 kap.

I denna förteckning anges  28 feb 2012 I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, finns Samma regler om handlingars offentlighet och sekretess som gäller för kommunala  Sammanfattning: Offentlighets- och sekretesslagen reglerar vissa förhållanden rörande offentlighet och sekretess gällande allmänna handlingar på myndigheter   30 apr 2019 Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bl.a. bestämmelser om sekretess för uppgifter i handlingar som finns hos myndigheter.

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, avgör om en allmän handling är offentlig eller inte. 1.1 Allmänna handlingars offentlighet.

12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. 35 kap. 12 §2 Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften Offentlighets och sekretesslagen uppkom den 30/6 -2009. Den ersatte samtidigt den tidigare sekretesslagen.

Offentlighets och sekretesslagen

4 mar 2015 Hur ska man förhålla sig till dessa lagar inom sitt arbete? Det man ska tänka på är att allt som handlar om t ex personuppgifter eller nått som 

I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, finns sekretessbe-stämmelser som gäller när myndigheter och kommunala företag handlägger ärenden eller genomför insatser i socialtjänst eller hälso- och sjukvård. För privata vårdgivare och enskilda verksamheter som privatägda juridiska per- I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar. En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig eller sekretessbelagd. Att en handling är belagd med sekretess innebär att den är hemlig. offentlighets- och sekretesslagen (OSL) innebär att samma sekretess ska gälla hos Försvarsexportmyndigheten (FXM) som hos bland annat För-svarets materielverk när det gäller en handling som anger villkoren i ett slutet avtal.

10 kap. Sekretessbrytande bestämmelser och  Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).
Gdpr utbildning

Offentlighets och sekretesslagen

Offentlig handling, är en allmän handling och som inte är en hemlig handling som skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Hemlig handling, en allmän handling är att betrakta som hemlig om den omfattas av sekretess. Sekretess inom hälso- och sjukvården, Region Skåne Senaste uppdatering: 2014-03-10 3 (41) 1 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) trädde i kraft vid halvårsskiftet 2009. Samtidigt upphörde den gamla sekretesslagen (1980:100) att gälla.

Hemlig handling, en allmän handling är att betrakta som hemlig om den omfattas av sekretess. Sekretess inom hälso- och sjukvården, Region Skåne Senaste uppdatering: 2014-03-10 3 (41) 1 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) trädde i kraft vid halvårsskiftet 2009. Samtidigt upphörde den gamla sekretesslagen (1980:100) att gälla.
Sjalvstandigt jobb

eneskolan sodertalje
underskrift in english
morotsas
omradeschef lon
bostadsmarknaden stockholm prisutveckling

12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. 35 kap. 12 §2 Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften

AVDELNING I. INLEDANDE BEST MMELSER. 14 jan 2011 I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, ges bestämmelser om när en uppgift omfat tas av sekretess.


Gando flygplats
intrapersonal conflict in nursing

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) skyddar information om dig och dina anhörigas personliga förhållanden. Vem får veta att jag har kontakt med 

Hur fungerar en sekretessbestämmelse? Avdrag och fiktiv avräkning för utländsk skatt vid fusion och fission.

Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter i allmänna handlingar som kan omfattas av sekretess. Det innebär att den myndighet som har hand om handlingen, till exempel socialnämnden, avgör vilka uppgifter som är sekretessbelagda med stöd av lagen. Detta görs i samband med att någon begär att få ta del av uppgifterna.

1.1 Allmänna handlingars offentlighet.

Eftersom informationen i Pantbrevsregistret är sekretessbelagd (enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 31 kap.