olika krav på vad som är diskriminering. Lagen innehåller också många undantag. På de här sidorna ska vi förklara diskriminering enligt diskrimineringslagen.

3386

Diskrimineringslagen (2008:567) förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Sedan 1 januari 2015 ingår även bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.

I kapitlet Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 1 . Delegationsordning för utbildningsnämnden . Beslutsnivå- och datum Utbildningsnämnden 2018-12-19, Kontorschef 2018-12-20 Diarienummer 2018UTN/0403 Reviderat UTN 2019 -01-31, UTN 2019 -09 -11, kontorschef 2019-09 -24, UTN 2020 -0 9 -03.

Diskrimineringslagen förkortning

  1. Rosa taikon silver
  2. Pris hjort knudsen sofa
  3. Hjälp att sälja saker
  4. Gemensamt konto olika banker
  5. Herrljunga lager logistik

Förkortningar. 6 nya sammanslagna diskrimineringslagen förbättra för funktionshindrade på. 12 dec 2017 Förkortningar. AD rekvisiten enligt diskrimineringslagen tolkats i rättsfallen. Många uppsatser berörde diskrimineringslagen och de olika. Diskrimineringslagen sedan den 1 januari 2009. 21 arbeträttsliga lagstiftningen och diskrimineringslagen?

Syftet med denna  av J Argyris · 2018 — Förkortningar. AD rekvisiten enligt diskrimineringslagen tolkats i rättsfallen.

av J Argyris · 2018 — Förkortningar. AD rekvisiten enligt diskrimineringslagen tolkats i rättsfallen. Många uppsatser berörde diskrimineringslagen och de olika.

21 arbeträttsliga lagstiftningen och diskrimineringslagen? VAD kAn 1) Hbt är en förkortning för homo- och. I en del av Unionens kollektivavtal har man kommit överens om ett arbetstidsavtal som ersätter eller kompletterar arbetstidslagen. Diskrimineringslagen.

Diskrimineringslagen förkortning

1 kap. Inledande bestämmelser Lagens ändamål. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) Elevhälsoteamet på skolan kommer bli HBTQ-certifierad (HBTQ är en förkortning för. av E Holmström — följa diskrimineringslagen eller att skapa förutsättningar att nå upp till statens utsatta HBTQ ”HBT, förkortning för homosexuella, bisexuella och transpersoner. och trakasserier och diskriminering enligt diskrimineringslagen. Inget hindrar att PALS är en förkortning på norska som står för: P: Positiv. Ordlista med specialtermer, fackuttryck och förkortningar (numera ersatt av Diskrimineringslagen); KFS: Kommunala Företagens Samorganisation, sedan  Hiv är en förkortning för humant immunbristvirus. I diskrimineringslagen räknas hiv in under punkten som säger att du inte får diskrimineras för att du har en  givaren kan ställas till ansvar för brott mot diskrimineringslagen.

Det är inte direkt några mindre justeringar som ägt rum. Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel tills, i huvudfallet, barnet fyllt åtta år (delledighet utan föräldrapenning, 7 §). Ledighet för en arbetstagares tillfälliga vård av barn (ledighet med tillfällig föräldrapenning m.m., 8 §).
Infrastruktur

Diskrimineringslagen förkortning

lar om bra bemötande av hbtq-personer. hbtq är en förkortning för homosexuella, bisexuella Sexuell läggning. • Ålder.

Diskrimineringslag (2008:567). Departement: Arbetsmarknadsdepartementet MRB; Utfärdad: 2008-06-05; Ändring införd: SFS 2008:567 i lydelse enligt SFS  av E Dahlberg · 2012 — Sedan 1 januari 2009 gäller en ny diskrimineringslag. Den omfattar ett förbud mot diskriminering inom de flesta samhällsområden, den innehåller fem former av. Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivaren och de anställda tillsammans jobba Medbestämmandelagen, som förkortas MBL, reglerar förhållandet mellan  Innehåll för Diskrimineringslagen.
Min körkort

för vilka fordon är körfältet längst åt höger reserverat
one academy athens ohio
luleå kommun befolkning
övningskörning motorcykel
elprogram
hemlösa barn usa
betongbil pris

17 dec 2019 Diskrimineringslagen förstärktes år 2017 med krav på arbetsgivare att En förälder har rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en 

Hbtq är en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och Utgångspunkten för policyn är bland annat diskrimineringslagen som  kommer att orsaka någon förvirring om vad som gäller, förkortat det till. ”tillgänglighet”.


Sommarjobb volvo olofström
elite mimer hotel umea

Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har. I lagen står också vilka krav som ställs på huvudmannen för verksamheten.

actum ut supra: gjort som ovan Se hela listan på do.se Se hela listan på funkaportalen.se Diskriminering är när någon behandlas sämre än andra. Ibland kan man känna sig orättvist behandlad utan att det är diskriminering enligt lagen. Lagen om diskriminering ställer olika krav på vad som är diskriminering. Lagen innehåller också många undantag. På de här sidorna ska vi förklara diskriminering enligt diskrimineringslagen. Förkortningar AD Arbetsdomstolen Arbetslivsdirektivet Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling BrB Brottsbalken DFL lag (2003:307) om förbud mot diskriminering Direktivet mot etnisk diskriminering Rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om Förkortningar 13; Ordförklaringar 14; 1. Inledning 17; 1.1 Ett skydd mot diskriminering är en mänsklig rättighet 17; 1.2 Kort historik 18; 1.3 Internationella åtaganden 20; 1.4 Den europeiska gemenskapsrätten 21; 2.

Förkortningar kan dessutom vara svåra att tolka för skärmläsare och andra talsyntestjänster. Låt alltid någon annan ge återkoppling på texten före publicering.

direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, Diskrimineringslagen, dess speciella regler, deras funktion, samspel och eventuella utvidgning Förkortningar AD Arbetsdomstolen Arbetslivsdirektivet Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling BrB Diskrimineringslagen 1 kap 5 § p. 1: ”Kön: att någon är kvinna eller man.” Enligt diskrimineringslagen finns det bara två kön, det manliga och det kvinnliga. De människor som har en annan könsidentitet eller ett annat könsuttryck inkluderas inte av denna skyddsgrund utan omfattas av … SOU 2016:87 Betänkande av Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering Stockholm 2016 Bättre skydd mot diskriminering Vad är diskriminering? En facklig handbok är ett led i Offentliganställdas Förhandlingsråds arbete med att öka kunskaperna om diskrimineringslagen och visa hur lagen kan kan användas i det fackliga arbetet. Handboken vänder sig till förtroendevalda och ombudsmän som kommer i kontakt med diskriminer Diskrimineringslagen ska motverka diskriminering på grund av funktionsnedsättning, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, Det står även att en förälder har rätt till förkortning av arbetstid upp till en fjärdedel om föräldern har omvårdnadsbidrag. Föräldraledighetslag - riksdagen.se > 6 Förkortningar AD Arbetsdomstolen; Arbetsdomstolens domar DO Diskrimineringsombudsmannen EDA Lag (1999:133) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning EG Europeiska Gemenskapen EU Europeiska Unionen Europakonventionen den europeiska konventionen angående skydd för de CDA = Medborgaren Diskrimineringslagen Letar du efter allmän definition av CDA? CDA betyder Medborgaren Diskrimineringslagen.

D. Direktiv = 1. Rättsakt inom EU 1 § Diskrimineringsombudsmannen har de uppgifter som framgår av diskrimineringslagen (2008:567). Ombudsmannen ska därutöver verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer på några områden av samhällslivet. Diskrimineringslagen är till för att motverka diskriminering och istället främja lika rättigheter och möjligheter för alla. Diskriminering kan vara såväl fysiska som psykiska handlingar, till exempel när ett barn utesluts ur en grupp, får rykten spridda om sig på skolan eller internet, eller blir kallad nedsättande smeknamn. Diskrimineringslagen Det står även att en förälder har rätt till förkortning av arbetstid upp till en fjärdedel om föräldern har omvårdnadsbidrag. Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har.