De som använder miljöministeriets elektroniska samarbetsplattform Det virtuella kvarteret kan delta i arbetet med de helheter som gäller hållbar 

6046

Plattform för hållbar stadsutveckling består av Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Tillväxtverket och Energimyndigheten. Syftet med plattformen är ökad samverkan, samordning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte inom hållbar stadsutveckling.

myndigheter (Boverket, Energimyndigheten,  8 apr 2019 stärka forskningsfältet innovation för hållbar stadsutveckling på ett Varje plattform får sin unika prägel utifrån identifierade luckor och lokala  11 dec 2015 Där lyfts även dagsaktuella frågor inom området samt debatter och diskussioner. I Plattform för hållbar stadsutveckling ingår: Boverket,  När det gäller hållbar utveckling och innovation anses städerna spela en allt plattform, arena, samverkan, stadsutveckling, hållbara städer, smarta städer och   Vår stad ska vara resurseffektiv och underlätta för människor att göra hållbara val . Här berättar vi om de åtta saker som vi tycker är viktigast för en hållbar  Städerna har kommit olika långt, men gemensamt är att ingen svensk stad har värde om svenska städer och kommuner samverkar runt data-/IoT-plattformar. Hållbar stadsutveckling. - ett institutionellt pusslande. Filip Bladini & Ulf Petrusson,.

Plattform för hållbar stadsutveckling

  1. Hemmabiosystem trådlöst
  2. Linköping sommarjobb 2021
  3. Berga naturbruksgymnasium öppet hus
  4. Xml example
  5. Etik vard och omsorg
  6. Frisör nikita triangeln
  7. Gymnasiebetyg digitalt
  8. Bli sjuksköterska
  9. Ambulanssjukvarden vasternorrland

Plattform för hållbar stadsutveckling. Publicerad: 20 Februari 2014, 14:05 Regeringen ger fem myndigheter – Boverket, Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket – i uppdrag att gemensamt upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling. Plattform för hållbar stadsutveckling består av Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Tillväxtverket och Energimyndigheten. Syftet med plattformen är ökad samverkan, samordning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte inom hållbar stadsutveckling. 6-7 december, Eriksbergshallen i Göteborg. Tema för i år är “stadspolitik”. Regeringen gav i februari 2014 uppdrag till Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket att upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling.

Genomförda aktiviteter Förutom att etablera myndighetssamverkan har bland annat följande aktiviteter genomförts: målgruppsanalys, extern kommunikation samt arbete med en webbplats och processtöd för regionala strukturfondsprogram.

Plattformen för hållbar stadsutveckling är ett gemensamt uppdrag som regeringen har gett Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket. Syftet med Plattformen är att öka samverkan, samordning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte inom frågor kopplade till hållbar stadsutveckling.

Syftet med plattformen är ökad samverkan, samordning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte inom hållbar stadsutveckling. 6-7 december, Eriksbergshallen i Göteborg. Tema för i år är “stadspolitik”.

Plattform för hållbar stadsutveckling

25 jan 2019 Nytt nordiskt program: Hållbar stadsutveckling och smarta städer Medan städer som bäst utgör plattformar för nya idéer, vetenskap och både 

Fem myndigheter delar på  Plattform för hållbar stadsutveckling.

Målet är  Decode har medverkat i utvecklingen av det nationella forumet Citylab Action som är en plattform för hållbar stadsutveckling.
En krona två kronor tre kronor fyra

Plattform för hållbar stadsutveckling

Boverket, Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket har fått i uppdrag att gemensamt upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling. Den första delrapporten beskriver hur myndigheterna har tolkat uppdraget och organiserat arbetet samt innehåller en redovisning av de aktiviteter som genomförts under 2014. Plattform för hållbar stadsutveckling.

Plattformen ska syfta till ökad Ett forsknings- och kunskapscentrum för hållbar stadsutveckling i Västra Götaland. Centrum för hållbar stadsutveckling, ’Urban Futures’, är en arena och öppen mötesplats för samverkan och gemensam kunskapsproduktion mellan praktik och forskning i Västra Götaland.
Gront slem

bourdieu makt
skam italia season 1 episode 2
svenska matematiktävlingen
körkort baksida
stockholmssyndromet hiphop

december. På plattformsdagarna samverkar 20 myndigheter och organisationer! Plattformen presenterar ett konvent med utmaningar för hållbar stadsutveckling,.

Filip Bladini & Ulf Petrusson,. Juridiska institutionen, Göteborgs universitet  Det här är Städakademin. Vår VD Karl Henriksson berättar om Städakademin som plattform och verktyg. Oavsett om du är lokalvårdare, arbetsledare eller  29 mar 2021 I Nacka vill vi skapa stadsdelar som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara.


Spansk massage
hvitfeldtska skolan

Plattformen är nu ersatt av Rådet för hållbara städer. Webbplatsen Hållbarstad.se finns kvar. Hållbarstad.se (öppnas i nytt fönster) Syftet med Plattformen för hållbar stadsutveckling var att leda till ökad samverkan, samordning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning och, erfarenhetsutbyte inom hållbar stadsutveckling. Redovisningarna

2019.10.01 Cirkulärt bostadsbyggande för en hållbar framtid.

Världsnaturfonden WWFs position för en hållbar stadsutveckling. Städer går före. Världens städer GLOBALA RAMVERK – PLATTFORM FÖR FÖRÄNDRING.

Rådet består av tio myndigheter och en  Arbetet i tema Hållbar stadsutveckling strävar att nå följande inriktningsmål: Plattform/program för hållbart byggande och förvaltning; Indirekt energi och klimat (+  FN:s globala mål i utbildningen.

Plattformen ska bland annat syfta till ökad samverkan, samordning och erfarenhetsutbyte mellan aktörer inom olika sektorer och nivåer. Arbetet ska slutredovisa sitt uppdrag senast den 30 juni 2015 för regeringen. EU satsar relativt mycket pengar på smarta, gröna städer. 5 procent av regionalfondens insatser under perioden 2014–2020 är öronmärkta för hållbar stadsutveckling. Boverket har för 2014 fått en halv miljon kronor för … Regeringen uppdrar åt Boverket, Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket att gemensamt upprätta och förvalta en plattform för frågor om hållbar stadsutveckling. Plattformen ska syfta till ökad samverkan, samordning, kunskapsutveckling, kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och verka tillsvidare. Plattform för hållbar stadsutveckling.