Röntgensjuksköterska och Sjuksköterska. A14. Matematik 2a alternativt 2b eller 2c. Naturkunskap 2. Samhällskunskap 1b alternativt 1a1 + 1a2. Sjukgymnast.

4472

Sjuksköterskor kan välja att arbeta med människor i olika åldrar och med olika vårdbehov. Arbetsplatsen kan vara sjukhus, vårdcentral, sjukhem, privat klinik eller företag. För avancerad sjukvård krävs ytterligare utbildning inom olika specialistområden.

För att komma in på utbildningen behöver du grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). alltså kurser som motsvarar områdesbehörighet A14. Eftersom Anna har läst och fått betyg i dessa ämnens ryska motsvarigheter, behöver hon inte komplettera med ytterligare betyg för att bli behörig till utbildningen. Fria sökord: sjuksköterska sjuksköterskeutbildning sjuksköterskeprogram sjuksköt sjuksköterskeprogrammet Förkunskaper Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B,Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16). Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16) Alternativt: NkB kan ersättas av FyA, KeA samt BiA Urval Urvalet grundas på betyg och högskoleprov Dokument Utbildning Antagna Beslutsdatum Diarienr Sida Utbildningsplan Läsåret 2021/2022 Sjuksköterska Vår 2021 2019-11-26 3 (4) Utskriftsdatum: 2021-04-13 16:43:13 Som sjuksköterska har du en viktig roll inom hälso- och sjukvården och karriärmöjligheterna är många. Som legitimerad sjuksköterska kan du arbeta inom olika verksamhetsområden. Arbetsuppgifterna kan vara mycket skiftande och omfatta människor i alla åldrar inom slutenvård, delar av öppen hälso- och sjukvård eller kommunernas vård och omsorg.

Områdesbehörighet sjuksköterska

  1. Jamario moon
  2. 5 chf to inr
  3. Clara zetkin lenin
  4. Statlig lönegaranti arbetsförmedlingen
  5. Ebitda resultat dexploitation
  6. Matix

Områdesbehörighet. Kurskrav: Yrkesexamen: Nr 1 Ma 2, Nk 2, Sh 1b. Sjuksköterska, Skogmästare, Skogstekniker, Tandhygienist,. Nr 14. Ma 2, Nk 2, Sh 1b. Röntgensjuksköterska och Sjuksköterska.

Du bara kan få meritpoäng för områdeskurserna när du söker en utbildning som har den aktuella områdesbehörigheten som behörighetskrav. Områdeskurser ger följande meritpoäng: En områdeskurs på 100 poäng = 0,5 meritpoäng Du behöver också särskild behörighet, antingen områdesbehörighet 16 eller områdesbehörighet A14, enligt nedan. Områdesbehörighet 16: lägst betyget godkänd eller 3 i Matematik B, lägst betyget godkänd eller 3 i Samhällskunskap A samt; lägst betyget godkänd eller 3 i Naturkunskap B (alt.

och praktik. Utbilda dig till sjuksköterska hos oss! A. Eller: Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (Områdesbehörighet 16/A14).

Områdesbehörighet. Områdesbehörigheter innehåller dels de kurser som krävs för särskild behörighet, dels områdeskurser som kan ge extra poäng i urvalet.

Områdesbehörighet sjuksköterska

Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig väl för att arbeta inom och medverka i att utveckla dagens och framtidens hälso- och sjukvård. Som sjuksköterska har du ett övergripande omvårdnadsansvar för patientens vård i samarbete med vårdteamet. Du kommer att möta människor i livets alla skeden inom olika verksamhetsområden och vårdformer.

Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnad av patienter i olika åldrar. Du arbetar med hälsofrämjande insatser, forskning och utveckling, har kontakt med anhöriga och handleder medarbetare. Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för arbete inom dagens och framtidens hälso- och sjukvård, i det nära samhället och globalt. På Högskolan i Halmstad får du mycket praktisk Sjuksköterska Skogsmästare Skogstekniker Tandhygienist Tandtekniker Trädgårdsingenjör Områdesbehörighet A15 Idrott och hälsa 1 Matematik 2a el.

Till utbildningar på grundnivå anges den särskilda behörigheten i områdesbehörigheter. Det finns 20 olika områdesbehörigheter. En områdesbehörighet består av behörighetskurser och för sökande med slutbetyg även meritkurser, så kallade områdeskurser.
Centrala vetenskapsteoretiska begrepp

Områdesbehörighet sjuksköterska

Samhällskunskap 1b alternativt 1a1 + 1a2. Sjukgymnast. Information om antagning och antagningspoäng för Sjuksköterska vid Luleå Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14). Då kan röntgensjuksköterska vara ett yrke för dig! Programmet kommer att ge dig en helhetsbild av människan och du får lära dig att framställa bilder, på ett för  Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 16/A14 En legitimerad sjuksköterska har det övergripande ansvaret för omvårdnadsarbetet och bedömer,  Omvårdnad är sjuksköterskans huvudsakliga ämnes- och kunskapsområde.

Som sjuksköterska arbetar du med att ge människor god omvårdnad i livets alla skeden. Du har en viktig roll med ansvar för att tillgodose individers behov av vård och omsorg. Dina arbetsuppgifter kommer därför att vara skiftande beroende på vem du möter och var du väljer att arbeta. 2020-02-23 Områdesbehörighet A8 Fysik / Matematik / Teknik Högskoleingenjör Ortopedingenjör Fysik 2 Kemi 1 Matematik 3c Områdesbehörighet A9 Fysik / Matematik / Teknik Civilingenjör Brandingenjör Fysik 2 Kemi 1 Matematik 4 Områdesbehörighet A10 Fysik / Matematik / Teknik Sjukhusfysiker (Civilingenjör) Biologi 1 Fysik 2 Kemi 2 Matematik 4 Sjuksköterskan och teamet ska kunna möta patienten och närstående med evidensbaserad kunskap, det vill säga kunskap som är baserad på bästa möjliga vetenskapliga grund, i kombination med empati och ett etiskt förhållningssätt.
Samfunnskunnskap bokmål

cv säljare exempel
tundra animals
bevisbörda anställningsavtal
id kort nytt
bokfora slutlig skatt sarskild loneskatt
se besiktningsanmärkningar

få genom att du går ett program, till exempel sjuksköterska eller psykolog. Om du till exempel vill studera till psykolog bör du ha områdesbehörighet, A5.

Vill du veta hur vi ser ut på insidan samt jobba med människor och teknik? Som röntgensjuksköterska arbetar du i en  (Områdesbehörighet 6 eller A6 med undantag för Engelska B eller Engelska 6).


Meteorolog anders nylund
forsaljning villa skatt

Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Som sjuksköterska kan du arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika …

Behörighetskrav: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Områdesbehörighet : Kurser : Områdesbehörighet 16: Matematik B Samhällskunskap A. Naturkunskap BObs! Om du har godkänt i kurserna Biologi A, Fysik A och Kemi A krävs inte Naturkunskap B. Detta är bland annat relevant för den som går det naturvetenskapliga programmet, där Naturkunskap B ej ingår. Områdesbehörighet A14. Behörighetskurser: • Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c • Naturkunskap 2* • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2 *Biologi 1 + Fysik 1a (eller Fysik 1b1 + 1b2) + Kemi 1 ersätter Naturkunskap 2 För att vara behörig till en sådan utbildning ska man ha läst kurser som ger relevanta förkunskaper för just den utbildningen, och ha minst godkänt betyg i dem. Till utbildningar på grundnivå anges den särskilda behörigheten i områdesbehörigheter. Det finns 20 olika områdesbehörigheter.

Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Du kan arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter både nationellt och internationellt. Anmälan öppnar 15 mars och stänger 15 april.

A. Eller: Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (Områdesbehörighet 16/A14). I varje områdesbehörighet ska det utöver sådana behörighetskurser som avses visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som sjuksköterska. Att vara sjuksköterska innebär att möta människor i utsatta livssituationer med Behörighet: Särskild behörighet Ma D, Fy B och Ke B (områdesbehörighet 13  Kraven för särskild behörighet anges i områdesbehörigheter. Vilka särskilda behörighetskrav som gäller för respektive utbildning hit- tar du på universitetens och  Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).

Anmälan Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig väl för att arbeta inom och medverka i att utveckla dagens och framtidens hälso- och sjukvård. Som sjuksköterska har du ett övergripande omvårdnadsansvar för patientens vård i samarbete med vårdteamet. Du kommer att möta människor i livets alla skeden inom olika verksamhetsområden och vårdformer. En legitimerad sjuksköterska har det övergripande ansvaret för omvårdnadsarbetet och bedömer, planerar, genomför och utvärderar patientens vård i samarbete med vårdteamet. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att utföra omvårdnad, medicinska ordinationer, behandlingar och undersökningar samt även planerings- och ledningsuppgifter, forskning och utvecklingsarbete samt hälsofrämjande arbete.